De 3 søjler

Vores behandlingsarbejde hviler på 3 søjler:
 • 1. Søjle: Individuelt tilrettelagt behandlingstilbud på baggrund af kommunens behandlingsplan, i vores miljøterapeutiske ramme.
 • 2. Søjle: Målrettet ernæring og fysisk aktivitet
 • 3. Søjle: Terapi ( adfærdsterapi, samtaleterapi, hypnoterapi ) og jeg – støttende samtaler

Behandlingstilbuddet er at planlægge en speciel, individuelt tilrettelagt omsorg, pleje og behandling for den unge. Dette gøres ved at skabe en tryg og forudsigelig hverdag, som giver mulighed for, at den unge kan arbejde med sin egen udvikling.

En respektfuld, grænse sættende og korrigerende pædagogik er et supplement til den omsorgsgivende dialog.

Konkret betyder det at vi:

 • tilrettelægger og gennemfører individuelle udviklingsplaner, der har til formål at støtte den unges personligheds- og identitetsudvikling
 • observere og afklare den unges udviklings potientiale og ressourcer.

Eks. er det opgaven at foretage observationer på:

 • reaktioner
 • samspillet med de voksne på opholdsstedet i Oure
 • gruppen
 • netværket
 • omsorg
 • krav
 • korrektioner
 • de miljøterapeutiske rammer
 • strukturen
 • de jeg-støttende samtaler
 • det adfærdsregulerende spejlende miljø

Samt at arbejde med:

 • de unges større tro på eget værd – større selvindsigt, og lære den unge at udnytte egne evner og udviklingsmuligheder
 • tæt voksenkontakt
 • en personinvolverende og anerkendende pædagogisk indsats i en forudsigelig og tryg struktureret hverdag
 • at motivere de udadreagerende unge ved fysiske aktiviteter

Disse processer tillader den unge at udtrykke sine problemer

 • tilrettelægges så den unge bedre forstår sin egen utilstrækkelighed og regression
 • giver plads til at tolerere/acceptere afvigelser, tab og ensomhed

Anerkendelse kaldes på engelsk validation, og andre ord kunne være bekræftelse, validering, ”gyldiggørelse”. Dette element hører med til et ”helt” miljøterapeutisk tilbud, men vi er klar over, at det er langt fra alle unge, som kan deltage i eller få udbytte af disse processer. Det forudsætter, at den unge har gennemgået en udvikling, der giver vedkommende et højere funktionsniveau, ligesom den unge må have en vis grad af selvindsigt.

Der arbejdes derfor ud fra flere metoder i den miljøterapeutiske behandling:

 • spejlende miljøterapi
 • jeg-støttende miljøterapi
 • anerkendende tilgang
 • adfærdsregulerende tilgang

Valget mellem disse forskellige behandlingsmæssige tilgange afhænger af, hvor godt vi kender den unge, og hvor den unge er i sin udvikling. ​Ved spejling forsøges det gennem sproget, at hjælpe den unge at lære sig selv bedre at kende ved, at vi sammen med den unge søger at finde meningen i adfærden.

​Formålet med den jeg-støttende miljøterapi, er at udvikle jeg -funktioner, som er nødvendige for at klare sig, fx at udsætte behovstilfredsstillelse dvs. at kunne udholde ventetid. Jeg-støttende miljøterapi omfatter desuden de daglige rutiner og programmer samt en støttende fysisk indretning med henblik på at give ro og stabilitet.

Terapi og samtaler

Disse pædagogiske metoder og redskaber, suppleres på opholdsstedet i Oure med Kognitiv terapi, idet denne terapi falder godt sammen med den miljøterapeutiske metode.

Kognitiv terapi er samtidig konkret og handlende, idet der som udgangspunkt er tale om kognitiv adfærdsterapi, som gentagne forsøg viser har god effekt på børn og unge med nedsat eksekutiv funktion, som er en gennemgående problemstilling hos vores unge. Senere når de unge er fortrolige med terapien og er klar til dialogen, vil der kunne blive tale om kognitiv samtaleterapi.

Hver enkelt ung tilbydes samtale med vores terapeut.. Det er terapeuten der, sammen med teamet på behandlingsmødet, vurderer, hvornår en ung er klar til at indlede samtaler med terapeuten. Det besluttes ligeledes i samme forum, hvor ofte og hvor mange samtaler den unge evt. kan/vil få brug for.

For nogle unge kan det være svært at komme i gang med samtalerne.

Den samlede behandling på opholdsstedet i Oure indeholder desuden følgende elementer:

Autismefagligt pædagogiske værktøjer

 • Struktur og visualisering – et redskab til forberedelse og fastholdelse af en daglig plan i billeder og rutiner
 • Sociale historier – et redskab til forberedelse af de unge på særlige og svære situationer
 • ​KAT- kassen – et redskab til fortolkning af sociale situationer.
 • Anerkendende pædagogik – at sætte fokus på forandring gennem positiv tilgang
 • ​Samarbejdsbaseret problemløsning – hvordan vi undgår konflikter og udvikler den unges fleksibilitet (low arousal)
 • ​Coaching – at støtte den unge i refleksion over sin situation med henblik på at tage beslutninger om eget liv.

Reflekterende praksis

 • identifikation af viden
 • refleksion i handling
 • godt samarbejde kræver fælles sprog
 • samarbejde på tværs af fagligheder og positioner
 • samarbejde om den personlige faglighed og den faglige personlighed​

På opholdsstedet i Oure arbejdes der desuden med omsorg. Personalet responderer på den enkelte unges adfærd og regulerer denne om nødvendigt, sætter grænser, stiller sig til rådighed og rummer den unges smerte og frustration.

Det er centralt i behandlingen at styrke den unges tillid til omsorgspersonerne.