Forældre

Forældrene har ret til at:
  • Vide, hvorfor barnet skal anbringes, og hvor længe det forventes, at det skal være anbragt.
  • Indflydelse på den plan, kommunen lægger for barnets ophold.
  • Blive inddraget i et samarbejde med opholdsstedet i Oure og til hver en tid være orienteret om barnets/ den unges udvikling og den behandlingsplan, der lægges.
  • ​Blive taget alvorligt og til at blive respekteret, som dem de er, og har ret til at vide, hvorfor barnet/den unge bliver behandlet som det gør.
  • ​Få dagsorden og referat af møder, som de deltager i, og til at se alle oplysninger, der videregives fra opholdsstedet i Oure.
  • ​Blive respekteret som forældremyndighedsindehaver.
  • Den bedst mulige kontakt med barnet, og har ret til klare aftaler om, hvordan denne kontakt skal foregå.
  • Har krav på respekt for familiens historie, og for dens vilkår og muligheder.​