Hypno-terapi

En naturlig del af den kognitive terapi

Gennem de sidste 10-15 år, har flere og flere behandlere inddraget hypnoterapi i deres behandlingsarbejde, det gør vores terapeut på Opholdsstedet i Oure også.

Så på Opholdsstedet i Oure er hypnoterapi en naturlig del af den kognitive terapi.

Hvad er hypnoterapi?

Hypnoterapi er når man bruger hypnose til terapeutisk formål. Man bliver af terapeuten bragt i en tilstand af dyb afslapning, (trance) med forøget fokus og evne til at ændre adfærd og tanker.

Det er en indadrettet tilstand, dvs. at man i hypnoterapien arbejder med underbevidstheden og alt det der er gemt i den, uden om bevidstheden, den bearbejder vi kognitivt. Det betyder at de ting som ligger gemt langt væk i hukommelsen, får man adgang til ved hjælp af hypnoterapien, så man f.eks. kan bearbejde en angst ved at gå tilbage til den alder man havde, da angsten opstod, og af denne vej fjerne den.

Så hypnoterapi er egentlig bare fokuseret opmærksomhed, hvor man er i meget behageligt afslappet tilstand, og har det så rart, at man tit siger ”øv” når man kommer ud af hypnosen, fordi det er så dejligt.

Det er den samme afslappede tilstand man kender fra det ”at blive væk” i en god bog eller film, eller den tilstand man er i, lige inden man falder i søvn. Nogle kender den også fra den afslappet hed det er at få massage, og rigtigt mange kender det fra at køre i bil, og så glemme hvad man har set på turen. Eller simpelthen det at ”falde i staver.”

Hvordan fungerer det?

(En overordnet og enkelt forklaring. Der er altid en meget grundig introduktion og forklaring inden hypnoterapien)

Først en samtale om hvad det er der skal fokus på, imens man sidder eller ligger i en god stol hvor man rigtigt kan slappe af.

Man bringe i en afslappet tilstand, typisk ved hjælp af en guidet fantasirejse gennem et landskab. Herigennem bringes man i trance som er den fokuserede opmærksomhed på det emne der er aftalt.

I denne tilstand er der adgang til det ubevidste (underbevidstheden) hvor gamle oplevelser er gemt. Gennem hypnosen vil der nu være adgang til at lave de ændringer i tanke og følelse som er aftalt inden hypnosen.

Hypnosen rundes af med at terapeuten stiller løsningsforslag ud fra det der er aftalt, og herefter afsluttes hypnosen.

Det er en meget blid og omsorgsfuld måde at bearbejde svære problemstillinger med, børn og unge har stor glæde af den, fordi de nemt går ind i hypnosens fantasirejse, og dermed oplever at de bedre kan huske, mærke og føle de problemstillinger vi arbejder med.

Typiske spørgsmål

Er hypnose farligt?
Nej. Vi kender alle til den afslappede tilstand (eks. at blive væk i en bog) og det er jo netop i denne tilstand, at vi stresser af og lader op.

Sover man og mister kontrol under hypnose?
Nej til begge dele. Man er dybt afslappet, men kan høre alt og følge med i alt. Under hypnosen er man i dialog, og kan svare på det man bliver spurgt om.

Kan man hypnotiseres til noget man ikke vil?
Nej. Man kan ikke hypnotiseres mod sin vilje og holdninger. Man aftaler altid på forhånd hvad der skal fokuseres på, og hvilke resultat der ønskes. Hvis man går uden for denne aftale, vil det ubevidste sind, som jo er det sind der passer bedst på os, reagerer ved at man ophæver hypnosen, fordi den strider mod det der er aftalt.

Hvis man kunne kontrollere et andet menneske gennem hypnose, så kunne man bare hypnotiserer kriminelle til at opføre sig ordentligt.

Men det kan altså ikke lade sig gøre.

Kan alle hypnotiseres?
Alle sunde og raske mennesker kan hypnotiseres, hvis de vil. Hvis man ikke vil kan man heldigvis ikke. Undersøgelser tyder på at 2/3 af os er mere hypnotiserbare end den sidste 1/3, som måske skal hypnotiseres flere gange. Det er ikke ualmindeligt at man, alt efter problemstilling, skal hypnotiseres 2-3 gange.

Kan man risikerer ikke at vågne op igen?
Nej man vågner altid op, det ”værste” de kan ske er, at man slapper så meget af at man falder i søvn.

Kan man risikerer at rende rundt og skabe sig som en høne?
NEJ! Det kan man i scenehypnose som INTET har med hypnoterapi at gøre.

​Mange mennesker kender til hypnose gennem underholdning på scene og i TV, hvilket gør dem usikre overfor hypnose som en terapi der kan afhjælpe forskellige problemstillinger som: angst, vrede, jalousi, rygning, vægttab, lavt selvværd mv.

På Opholdsstedet i Oure vil hypnose aldrig blive brugt til underholdning, sjov og ballade. Det ville stride mod hele Opholdsstedet i Oures etiske grundlag. Vi opfatter det som sagt som et godt og omsorgsfuldt redskab i vores behandlingsarbejde, på lige fod med andre terapeutiske redskaber.