Kompetencer

Socialpædagogisk intervention og relationsdannelse
  • Vi forholder os fagligt, såvel menneskeligt til den unge problemstilling
  • Vi kan rumme det kaos, den unge oftest oplever
  • Vi kan rumme den fjendtlighed og reservation, som den unge oftest møder os med
  • vi forholder os her-og-nu-orienteret, og møder den unge, hvor den unge er
  • vi tilbyder den unge en relation til tydelige, troværdige voksne
  • vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer
  • vi tilbyder en hverdag, hvor struktur og forudsigelighed fylder meget​